Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

Strona główna

Wielka Brytania

Kluczowe przyczyny kryzysu ekonomicznego w Wielkiej Brytanii.

 

Globalne problemy sektora finansowego w latach 2007 - 2009 szczególnie silnie dotknęły Wielką Brytanię, w której rola sektora finansowego w gospodarce jest bardzo znacząca.

Usługi finansowe tworzą ponad 10 % brytyjskiego PKB, do czego trzeba dodać ok. 3 - 4 % usług towarzyszących, jak np. prawne.

Tylko działalność samego londyńskiego City tworzy ponad 7% PKB oraz ok. 1 mln miejsc pracy w bankowości, a ponad 3 mln wliczając usługi towarzyszące.

Sektor finansowy Wielkiej Brytanii jest też największym eksporterem tego kraju.

Przede wszystkim brytyjski sektor bankowy dotknął problem płynnościowy, w związku ze spadkiem zaufania na rynkach finansowych, co uderzyło w rynek pożyczek międzybankowych – a w konsekwencji w banki w znacznym stopniu uzależnione od krótkoterminowego finansowania.

Do pogłębienia zjawisk kryzysowych przyczyniły się również  reakcje o charakterze paniki uczestników rynku giełdowego i depozytariuszy, jak również problemy islandzkiego sektora finansowego, które pociągnęły za sobą gwałtowne pogorszenie płynności w związanych z nim instytucjach brytyjskich, w tym samorządowych i innych publicznych.

Konsekwencją zapaści płynnościowej w sektorze bankowym Wielkiej Brytanii jest przenoszenie się jej skutków na dalsze obszary gospodarki brytyjskiej, w szczególności, na rynek nieruchomości, ponadto sektor przedsiębiorstw – w tym sektor usług odpowiadający za ponad 75% gospodarki brytyjskiej - i indywidualne gospodarstwa domowe.

Oszczędności tych ostatnich skurczyły się w roku 2008 do 1,7% PKB, zaś wydatki spadły o ok. 3,25%.

 

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2014
  • http://www.coie.gov.pl/
  • http://www.gpw.pl/
  • http://www.paiz.gov.pl/en
  • http://www.mg.gov.pl
  • http://en.poland.gov.pl/
Ambasada RP w Londynie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
90 Gloucester Place, Londyn W1U 6HS, Wielka Brytania
tel.: (+44) 207 317 27 00, fax: (+44) 207 486 98 40, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek 8:30 - 16:30
Czas lokalny: